நிலவொளி நினைவுகள் (தமிழ்க் கவிதை)

கண்களால்

ஆயிரம் அம்புகள்

தொடுத்தனை;

 

புன்சிரிப்பால்

உயிர் பிழிந்து

எடுத்தனை;

 

நினைவுகளால்

மனம் வாட்டி

வதைத்தனை;

 

நின்வரவால்

உடல் செதுக்கி

சிதைத்தனை;

 

உறையும்

நிலவாய்

கனவுகள் கரைய;

 

உன் நினைவுப் பொதியைச்

சுமக்கும் என்னை

கழுதையாய்க் கதறவிட்டனையோ கண்மணியே…!

 

— அ. ர. பி. —

(19.07.2005-இல் எழுதியது)

Advertisements